طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

جهت مشاهده تصاویر سه بعدی طرح اینجا کلیک کنید.

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی اهورا