• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی رستوران در روف گاردن مجتمع تجاری

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای اسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران،تهرانپارس

• مساحت : 1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا