• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای کلاسیک پروژه ساختمان مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای صفری

• موقعیت پروژه : تهران،

• مساحت : 3300 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طراحی اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: