• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی ویلابه سبک مدرن -شیراز

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای نوروزی

• موقعیت پروژه :شیراز

• مساحت : 200متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا