• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی پروژه تجاری فروشگاه پارچه

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای صادقی

• موقعیت پروژه : تهران ،بازار تهران ،مولوی

• مساحت :  170 متر مربع

• اتمام پروژه : در حال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراحی بخش فروش:

طراحی اتاق مدیریت و کارمندان: