طراحی شهر جنگلی هوشمند در جنوب مالزی توسط دفتر معماری LAVA
20
فوریه

طراحی شهر جنگلی هوشمند در جنوب مالزی

دفتر معماري LAVA در مسابقه ي بين المللي طراحي يك شهر در مالزي موفق به كسب رتبه ي دوم شد. اين شهر جنگلي يك شهر هوشمند با وسعت...

ادامه مطلب