06
فوریه

جاده ابریشم،مکانی برای رویارویی معماری سنتی و مدرن

مجموعه نمایشگاهی جاده ابریشم ، باطراحی GMP ایجاد شده که مرکز صنعت و تجارت را تشکیل می دهد و تلفیق بافت محلی با منطقه اقتصادی...

ادامه مطلب