06
آوریل

طراحی پارک Bandirma ترکیه توسط شرکت TARI-Architects

این پارک یک مرکز مبتکرانه تفریحی جدید در قالب یک پارک است و با عنوان B.R.E.A.K یا "Bandirma Regeneration As Knowledge," شناخته شده است.

ادامه مطلب