نخستین شهر شناور جهان
18
فوریه

نخستین شهر شناور جهان در پلینزی فرانسه

ایده بلندپروازانه شهر شناور سرانجام با توافق دولت پولینزی فرانسه و امضای تفاهم نامه با موسسه seatsteading آمریکایی جهت احداث این شهر شناور در نزدیکی تاهیتی (مرکز مجموعه جزایر...

ادامه مطلب