16
مارس

چگونگی اجرای طرح های پیچیده معماری در موزه ی دل باروکو مکزیک

در این مقاله سعی شده به توصیف مواد و متریال های نوآورانه ای پرداخته شود که بسیاری از معماران، از آنها برای ایجاد کارهای خارق العاده و اجرای...

ادامه مطلب