نورمن فاستر
14
فوریه

نورمن فاستر ، شاه مهره ي تاريخ معماري انگلستان

نورمن فاستر،متولد ماه ژوئن 1935 و شهر منچستر،شاه مهره ي تاريخ معماري انگلستان می باشد.او كه دريك خانواده ي طبقه ي كارگر اهل منچستر چشم به جهان گشود.

ادامه مطلب