طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن
20
فوریه

طراحی پل هوایی و ایستگاه نظارت بر هواپیماهای بدون سر نشین در شنزن

به تازگی، شرکت Preliminary Research یک پل هوایی مخروطی را به منظور نظارت بر هواپیما های بدون سرنشین در شنزن طراحی نموده است .این پل در طبقه بیست و...

ادامه مطلب