گواهی LEED یا گواهی مدیریت انرژی و طراحی محیطی
23
فوریه

گواهی LEED یا گواهی مدیریت انرژی و طراحی محیطی

گواهی LEED به معنای سلامتی بیشتر، فضاهای سودمند بیشتر، استرس کاهش یافته در محیط و ساختمانهایی با منابع کارآمد، پس انداز ارزش افزایش یافته ساختمان، نرخ اجاره بالاتر و...

ادامه مطلب