• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

گروه معماری بنیستا – صفحه اصلی سایت

Oops...
Slider with alias kenburnsslider not found.

گروه معماری بنیستا

گروه معماری بنیستا – طراحی – نظارت – اجرا

خدمات ما

گروه معماری بنیستا با عنـایت ایـزد منـان ، تلاش روز افـزون و با بهـره مندی از تیـم خـلاق ، متخصص و با تجـربه طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان ، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی به شـرح ذیـل می باشیـم:

اجرا و نظارت بر اجرا

مدیریت پیمان - بازسازی - اجرای نما - اجرای دکوراسیون داخلی

توضیحات بیشتر

طراحی معماری و طراحی داخلی

طراحی نمای ساختمان و اخذ تاییدیه در کلیه مناطق تهران - طراحی محوطه و لند اسکیپ - طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی

توضیحات بیشتر

پروانه ساختمان

ارائه نقشه ها و برگه های تعهد معماری ، سازه ، برق و مکانیک - انجام آزمایشات مکانیک خاک و پیگیری پرونده در کلیه مراحل تا صدور جواز

توضیحات بیشتر
پروژه های انجام شده

آخرین مطالب

مقالات گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا در رابطه با معماری ایران و جهان ، فن آوری های نوین ساخت و مطالب روز صنعت ساختمان می باشد.