• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی تراس گاردن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای عباسی راد

• موقعیت پروژه : بوشهر

• مساحت :200 متر مربع

• اتمام پروژه : دی 1398

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا