• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی داخلی و بازسازی پروژه مسکونی-اقدسیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای سیاوشی

• موقعیت پروژه :تهران ، اقدسیه

• مساحت :220متر مربع

• اتمام پروژه :درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا