• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی داخلی پروژه مسکونی پارین – دروس

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای مهاجرانی

• موقعیت پروژه : تهران،دروس

• مساحت :  200 متر مربع

• اتمام پروژه : 

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراح اول:


طرح دوم :

طبقه اول
طبقه دوم: