• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی روف گاردن پروژه مسکونی به سبک مدرن

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای روشنفکر

• موقعیت پروژه : تهران،پاسداران

• مساحت : 280 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا