• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی روف گاردن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای جباری 

• موقعیت پروژه : تهران ، قیطریه

• مساحت : 286 متر مربع

• اتمام پروژه : تیر 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا