• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی محوطه و ویلای کلاسیک

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای قاعدی

• موقعیت پروژه : شیراز

• مساحت :200 متر مربع

• اتمام پروژه درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: