• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی مدرن پروژه تجاری-کامرانیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای ایمانی

• موقعیت پروژه : تهران،کامرانیه

• مساحت : 215 متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا