• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای مدرن پروژه تجاری اداری

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای خصالی

• موقعیت پروژه : تهران،مژده

• مساحت : 2100 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا