• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای مدرن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای خصالی

• موقعیت پروژه : تهران،تهرانپارس

• مساحت : 275 متر مربع

• اتمام پروژه : –

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طرح اول:


طرح تایید شده توسط کارفرما: