• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای پروژه مسکونی به سبک کلاسیک

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای مهاجرانی

• موقعیت پروژه : تهران،پاسداران

• مساحت : 2500 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا