• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای کلاسیک ساختمان مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای آقازاده

• موقعیت پروژه : هشتگرد

• مساحت :1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا