• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای کلاسیک پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای طاهرخانی

• موقعیت پروژه : تهران

• مساحت : 3600 متر مربع

• اتمام پروژه : مرداد 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا