• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی ویلا به سبک مدرن

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای یوسفان

• موقعیت پروژه :پردیس

• مساحت : 700 متر مربع

• اتمام پروژه : –

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: