• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی پروژه ساختمان اداری -روشنفکر

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای روشنفکر

• موقعیت پروژه : تهران ،پاسداران

• مساحت :3200 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا