• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی پروژه تجاری فروشگاه لوازم خانگی

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای رحیمی

• موقعیت پروژه : تهران ،صالح آباد

• مساحت : 120متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:


طرح دوم: