• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی پروژه مسکونی کردستان

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای مینایی

• موقعیت پروژه : تهران،کردستان

• مساحت : 250 متر مربع

• طراحی: گروه معماری بنیستا