• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی نمای مدرن پروژه دروس

مشخصات پروژه :

• کارفرما : جناب آقای مهندس نادری

• موقعیت پروژه : تهران – دروس – بلوار شهرزاد

• مساحت پروژه : 2800 متر مربع

• اتمام پروژه : در حال اجرا

• طراحی : گروه معماری بنیستا