• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

ایده پردازی

در این مرحله ، پروژه شما در اتاق فکر بنیستا طرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا لیستی از عوامل موثر در طراحی داخلی و دکوراسیون شما که در مرحله قبل جمع آوری گردیده بود تهیه شده و سپس با توجه به تمامی پارامترهای مدنظر شما ، ایده پردازی برای خلق فضایی ایده آل متناسب با سلیقه شما صورت می گیرد.