ساختمان هایی به سبک معماری پارامتریک
10
فوریه

ساختمان هایی به سبک معماری پارامتریک

طراحی پارامتریک یک پروسه ی بر پایه تفکر الگوریتمیک یا به بیان بهتر روش طراحی مقداری می باشد که یک سری پارامتر و قوانین همراه یکدیگر روابط...

ادامه مطلب