13
فوریه

طراحی داخلی و نمای ساختمان IGZ،با استفاده از سیستم کنترل دمای غیر فعال

طراحی IGZ، با استفاده از کنترل دمای غیر فعال که در سقف های بتن آرمه ادغام شده و گرمایش و سرمایش توسط سیستم کنترل دمای هسته بتن تنظیم...

ادامه مطلب