طراحی برج های کرادل توسط شرکت معماری تونکین لیو در ژنگژو چین
28
فوریه

طراحی برج های پنج گانه کوهستانی Cradle در ژنگژو چین

برج های کرادل (Cradle Towers) از پنج برج مختلف و مخلوطی از پایه های (سکوها) حلقه ای شکل تشکیل شده اند. طراحی برج ها با الهام از کوهستان گیمهی...

ادامه مطلب