اولین جنگل عمودی آسیا در چین
08
فوریه

اولین جنگل عمودی آسیا در چین

اخیرا معمار stefano boeri از طرح برج باغی در چین رونمایی کرده که اولین جنگل عمودی در آسیا محسوب می شود و همانند فانوس سبز در منطقه نمایان می...

ادامه مطلب