02
ژانویه

طراحی شهرک رافلز چونگ کینگ در چین ،مقاوم در برابر زلزله

طراحی شهرک رافلز چونگ کینگ برپایه هشت برج در چین ،به صورت مقاوم در برابر زلزله

ادامه مطلب