31
ژانویه

 طراحی جنگل عمودی در سوئیس

معماری این آسمان خراش توسط شرکت طراحی Stefano Boeri انجام شده است. این طرح درواقع برنده ی مسابقه ای است که برای طراحی دومین جنگل عمودی دنیا...

ادامه مطلب