14
مارس

طراحی سینما Gaumont-Pathé Alésia در فرانسه

چندی پیش ، گروه Gaumont-Pathé تصمیم به تعمیر و نوسازی ساختمان موجود و طراحی سینما به منظور ارتقاء سینما و بهبود راحتی کاربران گرفتند

ادامه مطلب