16
ژانویه

طراحی ساختمان مرکز همایشی،در جاده ابریشم

گروه‌ معماری فون گِرکان، مارگ و شرکابرنده‌ مزایده مرکز همایشی شدند که در کنار مرکز نمایشگاهی جاده ابریشم،با یکدیگر مرکز تجارت و صنعت را تشکیل میدهند.

ادامه مطلب