27
ژانویه

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

استودیو معماری کات در ایران با هدف سازماندهی فضاهای شهری از طرح پیشنهادی احداث موزه مردم شناسی در زیر پل میرداماد تهران رونمایی کرده است. از آنجا که زمین...

ادامه مطلب