25
ژانویه

پاویون شاهین سانتیاگو کالاتراوا santiago calatrava’s falcon

طرح پاویون معمار برجسته اسپانیایی سانتیاگو کالاتراوا (santiago calatrava) از بین 11 طرح پیشنهادی که توسط 9 شرکت برتر معماری جهان ارائه شده بود ،...

ادامه مطلب