22
مارس

طراحی هتل و پروژه های مسکونی در مکزیک توسط معماران Sordo Madaleno

این پروژه در پاسخ به شرایط طبیعی منطقه، موقعیت سایت، منظره ها، و قرار گرفتن در معرض بادهای غالب بوده همچنین طراحی حجمی پروژه و تراس ها با استفاده...

ادامه مطلب