طرح پیشنهادی برج باغ در پاریس
29
ژانویه

طرح پیشنهادی برج باغ در پاریس

امروزه گسترش زندگی ماشینی در جوامع شهری بزرگ و کلان شهرها باعث شده که چشم انداز انسان در محیط زندگی اش، اغلب ماشین و ساختمان باشد؛ بدین منظور اشتیاق...

ادامه مطلب