28
فوریه

بازسازی موزه بولا باردیپ، به عنوان نمادی برای نشان دادن فرهنگ غنی استرالیا

  • موقعیت پروژه:استرالیا

  • طراحان:Hassell, OMA

  • سال ساخت:2020

بازسازی موزه بولا باردیپ

بازسازی ساختمان  موزه “مجموعه ای از کتاب ها” در رابطه با تنوع، تاریخ غنی و فرهنگ معاصر استرالیای غربی می باشد.

بازسازی ساختمان های قدیمی و مدرن به منظور فراهم سازی مکان ها

و امکانات نظارتی و ایجاد اتاق های بسته مرتبط با فضای باز،

به منظور ایجاد حس بودن در طبیعت و اجرای برنامه های فرهنگی عمومی و فعالیتهای روزمره،

از جمله جشنواره فرهنگی 9 روزه به مناسبت افتتاحیه، کنار هم قرار گرفته اند.

محل مطالعه موزه
نمای داخلی

بخش های بازسازی شده

ساختمان بازسازی شده موزه، مکانی برای گردهمایی مردم محلی و بازدید کنندگان جهانی جهت کسب تجارب متنوع فرهنگی خواهد بود.

این مکان همچنین دارای فضاهای جداگانه برای برگزاری نمایشگاه ها،

همایش ها، نمایش های ملی، تورهای بین المللی،فضای مطالعه، مغازه های تجاری و رستوران می باشد.

بازسازی داخلی موزه کتاب ها
نمای داخلی

ساختمان های تاریخی بازسازی شده و ساختارهای جدید از طریق دو حلقه گردش متقاطع – عمودی و افقی – به هم متصل می شده اند.

“اتاق شهر” در قلب پروژه یک فضای مدنی برای انواع فعالیت ها و برگزاری نمایشگاه ها در دسترس موزه، نهادهای فرهنگی و عموم مردم می باشد.

 طراحی نمای خارجی موزه
نمای خارجی

ساختارهای قدیمی و جدید مظهر تاریخ غنی معماری و فرهنگی ایالت بوده و فضاهای متنوعی را در اختیار مخاطبان محلی و بین المللی قرار می دهد،

و مراجعین به منظور انجام فعالیت های فرهنگی ایالتی در “اتاق شهر” گرد هم می آیند.