31
ژانویه

 طراحی جنگل عمودی در سوئیس

طراحی جنگل عمودی با 3000 متر مربع فضای سبز

معماری این آسمان خراش توسط شرکت طراحی   Stefano Boeri انجام شده است. این طرح درواقع برنده ی مسابقه ای است که برای دومین مسابقه طراحی جنگل عمودی دنیا در شهر Chavannes-Pres-Renens تدارک دیده شده بود.

طراحی جنگل عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri
طراحی جنگل عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri

قرار است این آسمان خراش با صدها درخت و بوته پوشانده شود. این درختان و بوته ها به تصفیه ی هوای شهر کمک کرده و باعث تولید اکسیژن و ارتقای تنوع زیستی خواهند شد.در مجموع این برج 117 متری، 3000 مترمربع فضای سبز را به فضای سبز شهر اضافه می کند.به علت رعایت اصول معماری پایدار این سازه یک ساختمان های سبز به شمار می آید.

جنگلی عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri
جنگل عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri
طراحی جنگل عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri
جنگل عمودی در سوئیس طراحی شده توسط Stefano Boeri