مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
16
فوریه

مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک

مجتمع مسکونی لوکس “el zafiro”  توسط شرکت معماران Sordo Madaleno در مساحت 36226 متر مربع طراحی و قرار است تا چند ماه آینده ساخت این پروژه در مکزیک و سواحل jalisco  آغاز شود.

مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک

این مجموعه متشکل از 14 ساختمان می باشد و هریک از این ساختمان، دارای 5 واحد مسکونی است که شامل 4 واحد دوخوابه یا سه خوابه و 1 واحد پنت هاوس چهار خوابه می باشند. در واقع، هریک از این ساختمان ها دارای پوسته ی عایق منحنی است که به صورت تکرار شونده در محیط نمایان می شوند و هدف از این نوع طراحی افزایش کیفیت زیبایی شناختی مجموعه بوده است.

مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک

ساختار این ساختمان ها سازگار با محیط زیست می باشد

به طور کلی، این پوسته ها از چندلایه چوب سبک ساخته شده اند که در محل مونتاز می شوند. همچنین، ساختار پوسته ها به گونه ای است که از ساختمان در برابر باران و آفتاب حفاظت نموده و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی کمک به سزایی می کند. اين پوسه ها از چند لايه چوب سبك ساخته شده اند كه در محل مونتاژ ميشوند . علت  طراحي پوسته ها به اين شكل مقاوم سازي ساختمان در برابر باران و آفتاب و نيز کاهش اثرات زيست محيطي ميباشد.

مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک
مجتمع مسکونی لوکس EL zafiro در سواحل مکزیک