مرکز فرهنگی اسلامی داچانگ
04
فوریه

معماری مدرن اسلامی در مجموعه فرهنگی داچانگ

مجموعه فرهنگی اسلامی داچانگ در چین

مرکز فرهنگی اسلامی داچانگ توسط موسسه معماری و پژوهش SCUT (اسکات)  در استان  هبی چین طراحی و ساخته شده است.این مجموعه 35000 متر مربع وسعت دارد و شامل فضاهایی از قبیل: نمایشگاه، تئاتر، مرکز کنوانسیون و فضای عمومی می باشد.

مرکز فرهنگی داچانگ در داچانگ کانتی استان Hebai چین
مرکز فرهنگی داچانگ در داچانگ کانتی استان Hebai چین
اشکال هندسی نمایی زیبا را برای بنا به وجود آورده
اشکال هندسی نمایی زیبا را برای بنا به وجود آورده
اشکال هندسی نمایی زیبا را برای بنا به وجود آورده
اشکال هندسی نمایی زیبا را برای بنا به وجود آورده

این پروژه در ابتدا توسط دولت محلی آغاز شده بود  و هدف از ساخت آن ایجاد مکانی فرهنگی و تفریحی بوده است که نمایانگر تاریخ و دین مردمان این منطقه باشد. معمار اصلی این بنا جینگ تانگ (Jingtang) با نگرشی بسیار جامع نسبت به مفهوم زندگی پایدار و با در نظر گرفتن بستر مذهبی و فرهنگی این منطقه ، طراحی این بنا را انجام داده است.

تبدیل نمادهای معماری سنتی اسلامی به اشکل هندسی مدرن
تبدیل نمادهای معماری سنتی اسلامی به اشکل هندسی مدرن

کنار گذاشتن الگوهای تکراری معماری اسلامی

در معماری این بنا به گونه ای بسیار ظریف فناوری و مصالح جدید با چارچوب استاندارد و سنتی مسجد در هم آمیخته شده اند. قوس‌ طاق‌های این بنا با ظرافت تمام پیچ و تاب می خورند و انعکاسی گلبرگ مانند را در حوض آب زیرین بنا به جای تکرار سمبل‌های اسلامی سنتی به نمایش می گذارند.

نکته جالب توجه در طراحی گنبد این مجموعه دارا بودن یک مفهوم انتزاعی و به کار گیری هندسه و معماری مدرن به جای تقلید از معماری اسلامی می باشد.طراحی گلبرگ مانند روی گنبد باعث شده تا نور به فضای داخلی بنا هدایت شده و ضمن عبور از این طرح ها سایه های زیبایی را خلق نماید.

مرکز فرهنگی داچانگ در داچانگ کانتی استان Hebai چین
مرکز فرهنگی داچانگ در داچانگ کانتی استان Hebai چین
طراحی گلبرگ مانند روی گنبد
طراحی گلبرگ مانند روی گنبد
نمایی از داخل گنبد
نمایی از داخل گنبد
قوس طاق‌ها با ظرافت تمام انحنا می یابند و انعکاس شان در آب اشکالی شبیه گلبرگ را خلق می کند
قوس طاق‌ها با ظرافت تمام انحنا می یابند و انعکاس شان در آب اشکالی شبیه گلبرگ را خلق می کند
قوس طاق‌ها با ظرافت تمام انحنا می یابند و انعکاس شان در آب اشکالی شبیه گلبرگ را خلق می کند
قوس طاق‌ها با ظرافت تمام انحنا می یابند و انعکاس شان در آب اشکالی شبیه گلبرگ را خلق می کند
هدایت نور به فضای داخلی بنا
هدایت نور به فضای داخلی بنا
پلن مجموعه فرهنگی داچانگ
پلن مجموعه فرهنگی داچانگ